MOWI_LOGO.jpg

Til våre matfiskanlegg i Frøya, Smøla og Bjugn kommune søker vi

assisterende driftsledere

Les mer og søk på:

Tennøya - Frøya

Kveiteskjæret - Frøya

Nørholmen - Smøla

Persflua - Bjugn