Masoval_hfjobb_heading_fiskehelse.jpg
 

Måsøval er et lokalt familieeid oppdrettsselskap som driver oppdrett av laks i Midt Norge og på Island. Måsøval produserer 13 millioner kg laks pr år i Norge og vil i 2018 ha en omsetning på om lag MNOK 850. Konsernet er meget solid finansielt og har god lønnsomhet. 

Vår Fiskehelsesjef går nå over i annen stilling i konsernet. Vi søker derfor hans etterfølger; stillingen vil ha hovedkontor på Frøya og rapportere til Utviklingsdirektør og veterinær Arnfinn Aunsmo.

fiskehelsesjef 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen som fiskehelsesjef vil ha en todelt oppgave:

1: Ansvar for daglig oppfølging og planlegging av arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i selskapet

 • Operativt og forebyggende arbeid med fiskehelse og fiskevelferd

 • Delta på ukentlige møter med driftsorganisasjonen med hovedansvar for fiskehelsefaglige spørsmål

 • Ansvar for kommunikasjon av fiskehelsefaglige spørsmål mot offentlige myndigheter

 • Hovedansvar for koordinering og utvikling av samarbeid med ekstern fiskehelsetjeneste

 • Overvåking og rapportering av fiskehelse og fiskevelferd

 • Delta i utvikling av internkontrollsystem på området fiskevelferd og fiskehelse

2: Delta i større utviklingsprosjekt i selskapet på området fiskehelse og fiskevelferd

 • Delta som prosjektmedarbeider i selskapet og relevante prosjekt i konsernet

 • Lede egne utviklingsprosjekt med bruk av prosjektstyringsverktøy i henhold til mandat, framdrift, rapportering og ressursbruk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning som veterinær eller fiskehelsebiolog

 • Erfaring fra fiskehelsearbeid og utviklingsarbeid

 • Strukturert og resultatorientert

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Analytiske egenskaper

Vi kan tilby følgende:

 • En spennende stilling i et selskap med fokus på utvikling

 • Muligheter for å være med å utvikle morgendagens havbruksnæring

 • Muligheter for faglig og personlig utvikling

 • Konkurransedyktige betingelser

Spørsmål om stillingen rettes til Arnfinn Aunsmo, mobil 480 83 021 eller e-post arnfinn@masoval.no.

Søknadsfrist: 1. november 2018

Søknad med CV sendes evie@masoval.no. 

 
 
 
 
Måsøval-logo-2017.png
 

Arbeidsgiver: Måsøval Fiskeoppdrett AS
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Fast
Sektor: Privat

Bedriftens hjemmeside:
masoval.no

Spørsmål om stillingen rettes
Arnfinn Aunsmo, mobil 480 83 021
eller e-post arnfinn@masoval.no.

SØKNADSFRIST: 1. november 2018