Lerøy heading hfjobb.jpg
 

Lerøy Midt AS er et helintegrert selskap med 55 matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, stamfiskproduksjon, slakteri og foredling i Midt-Norge. Selskapet har kontor både i Kristiansund og på Hitra. Lerøy Midt AS er datterselskap av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA i Bergen. Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 20 milliarder og har mer enn 4500 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Seafood Group ASA er ett av verdens ledende sjømatkonsern med hovedkontor i Bergen.

Fiskehelsesjef region midt

Vår fiskehelsesjef går over i en ny rolle i selskapet og vi søker etter hennes etterfølger. Stillingen som fiskehelsesjef vil gis det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak knyttet til selskapets fiskehelsearbeid. Stillingen vil ha personalansvar for selskapets fiskehelseavdeling, som i dag teller 7 ansatte veterinærer og fiskehelsebiologer.

Ansvarsområdet vil innebære:

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av selskapets arbeid med fiskehelse og -velferd

 • Bidra til å sikre og videreutvikle selskapets fremtidige produksjon, herunder være pådriver til utvikling og gjennomføring av relevant forbedringsarbeid

 • Faglig og operativ ledelse av internt fiskehelsepersonell samt oppfølging av ekstern fiskehelsetjeneste

 • Kontakt med myndigheter, naboaktører samt fag- og forskningsmiljø

 • Medvirke til samarbeid med andre aktører i regionen

 • Sikre at selskapet drar nytte av forskning og utvikling innen fagområdet

 • Bidra til å videreutvikle et sterkt internt fagmiljø innen fiskehelse for selskapet og konsernet som helhet

 • Inngå i Fiskehelseteamet i Lerøy Seafood Group ASA

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • En trygg, tilstedeværende og inkluderende leder som evner å skape resultater i samarbeid med sine ansatte og organisasjonen ellers

 • Evne til å bygge et sterkt og velfungerende team gjennom tydelighet i kommunikasjon, aktiv involvering og evne til å skape trygghet hos den enkelte

 • Evne til strategisk helhetlig tenkning, og å balansere fagkunnskap med organisasjons- og produksjonsforståelse

 • Ha en målorientert og strukturert tilnærming

 • Være endringsvillig og lete etter nye løsninger

 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig

 • Vi stiller krav til norsk autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring.

Vi tilbyr:

 • Dyktige medarbeidere

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et ledende havbruksselskap

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Bedriften er en del av et ledende sjømatkonsern der personlige utviklingsmuligheter er gode

Stillingen inngår i selskapets lederteam havbruk og rapporterer til fiskehelsesjef i Lerøy Seafood Group ASA.

Arbeidssted er hele regionen med kontorsted på Jøsnøya, Hitra. En del reiseaktivitet må påregnes.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med fiskehelsesjef i Lerøy Seafood Group ASA, Bjarne Reinert på telefon 97 52 35 69 eller epost: bjarne.reinert@leroy.no
Kun søknader registrert via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli vurdert


 

 
 
 
 

om stillingen

Skjermbilde 2018-05-31 kl. 15.34.21.png

Arbeidsgiver: Lerøy Midt AS
Bedriftens hjemmeside: www.leroy.no
Arbeidssted: Hitra
Varighet: Heltid
Sektor: Privat