Lerøy heading hfjobb.jpg
 

Lerøy Midt AS er et helintegrert selskap med 55 matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, stamfiskproduksjon, slakteri og foredling i Midt-Norge. Selskapet har kontor både i Kristiansund og på Hitra. Lerøy Midt AS er datterselskap av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA i Bergen. Konsernet hadde i 2017 en omsetning på 18,6 milliarder og har mer enn 4500 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Seafood Group ASA er ett av verdens ledende sjømatkonsern med hovedkontor i Bergen.

Settefiskkoordinator

Vi søker etter en koordinator til våre settefiskanlegg. Stillingen er en svært viktig og sentral del av staben til produksjonssjefen og innebærer mye ansvar. Settefiskkoordinatoren har et særskilt ansvar når det gjelder gjennomføring og oppfølging av tiltak som er iverksatt for å møte myndighetenes krav til settefiskanlegg.  Som settefiskkoordinator vil du også fungere som avdelingens ansikt utad gjennom kontakt og kommunikasjon med publikum og myndigheter.

Stillingsinnhold:

 • Systematisering, behandling og rapportering av ulike data internt og til myndigheter

 • Kontroll og oppdatering av interne systemer

 • Utarbeidelse av søknader

 • Oppfølging av konsesjoner, tillatelser og avtaler

 • Vassdragsleder

 • Dialog med myndigheter og henvendelser fra private

Ønskede kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Fagbrev eller høyere utdanning innen relevant fag

 • Erfaring fra settefiskproduksjon en fordel, men ikke et krav

 • Systematisk, nøyaktig og effektiv

 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

 • Erfaring innen kommunikasjon opp mot myndighetene en fordel, men ikke et krav

 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet

 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • En krevende og interessant jobb i et godt kollegialt miljø

 • Bedriften er en del av et ledende sjømatkonsern der personlige utviklingsmuligheter er gode

 • Selskapet har konkurransedyktige lønnsbetingelser samt gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Kontorsted vil enten være Kristiansund, Hitra eller Belsvik. Lerøy Midt AS har 5 settefiskanlegg fra Botn i Halsa kommune til Kvernvik i Fosnes kommune. Reiseaktivitet må påberegnes og kandidaten er avhengig av å ha førerkort for bil.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av produksjonssjef settefisk Erik Daaland, mobil 414 43 223
Kun søknader registrert via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli vurdert


 

 
 
 
 

om stillingen

Skjermbilde 2018-05-31 kl. 15.34.21.png

Arbeidsgiver: Lerøy Midt AS
Bedriftens hjemmeside: www.leroy.no
Arbeidssted: Hitra/Kristiansund/Belsvik
Varighet: Heltid
Sektor: Privat
 

For nærmere informasjon om stillingen:
Produksjonssjef settefisk Erik Daaland, mobil 414 43 223 

SØKNADSFRIST: 17. oktober 2019

Kun søknader registrert via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli vurdert