Lerøy heading hfjobb.jpg
 

Lerøy Midt AS er et helintegrert selskap med 55 matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, stamfiskproduksjon, slakteri og foredling i Midt-Norge. Selskapet har kontor både i Kristiansund og på Hitra. Lerøy Midt AS er datterselskap av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA i Bergen. Konsernet hadde i 2017 en omsetning på 18,6 milliarder og har mer enn 4000 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Seafood Group ASA er ett av verdens ledende sjømatkonsern med hovedkontor i Bergen. 

it-konsulent

Lerøy Midt AS søker en dyktig IT-konsulent. I stillingen skal du støtte organisasjonen lokalt, jobbe i skjæringspunktet mellom IT og forretning, samt bidra inn mot konsernet. Det forutsettes at du kan jobbe selvstendig og strukturert i tett samarbeid med IT-teamet lokalt og på konsernnivå.

Stillingsinnhold:

 • Videreutvikling av IT-funksjonen både lokalt og i konsern

 • Sørge for at IT understøtter driften i selskapet på best mulig vis

 • Bidra til digitalisering og standardisering i havbruk, både på sjø og land

 • Bidra i interne og eksterne IT-prosjekter

 • Bidra til å øke IT-kompetanse og IT-sikkerhet i organisasjonen gjennom foregangsarbeid og opplæring

 • Kan inngå i konsernets beredskapsordning

Ønskede kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Relevant høyskoleutdanning/bachelor

 • Erfaring fra IT-drift

 • Kompetanse som kan benyttes inn mot konsern-IT, for eksempel erfaring fra større IT-miljøer, som infrastruktur, virtualisering, serverdrift, hybride plattformer, sky-tjenester og lignende vil kunne vektlegges

 • Positiv, pålitelig, engasjert og initiativrik

 • Problemløser

 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø med fokus på faglig utfordring og personlig utvikling

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser samt gode pensjon- og forsikringsordninger

Stillingen rapporterer til IT-ansvarlig Lerøy havbruk (faglig) og økonomisjef Lerøy Midt (personellmessig).

Kontorsted vil være ved bedriftens kontor på Hitra. Reiseaktivitet må påberegnes og kandidaten er avhengig av å ha førerkort og bil (klasse B).

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av IT-ansvarlig Lerøy havbruk, Martin Fjeldvær, mobil 901 57 721. Kun søknader som registreres via karriereportal på www.leroyseafood.com blir vurdert.

 

 
 
 
 

om stillingen

Skjermbilde 2018-05-31 kl. 15.34.21.png

Arbeidsgiver: Lerøy Midt AS
Bedriftens hjemmeside: www.leroy.no
Arbeidssted: Hitra
Varighet: Heltid
Sektor: Privat
 

For nærmere informasjon om stillingen:
Kontakt IT-ansvarlig Lerøy havbruk, Martin Fjeldvær, telefon 901 57 721. 

SØKNADSFRIST: 25. juni 2019