Lerøy heading hfjobb.jpg
 

Lerøy Midt AS er et helintegrert selskap med 55 matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, stamfiskproduksjon, slakteri og foredling i Midt-Norge. Selskapet har kontor både i Kristiansund og på Hitra. Lerøy Midt AS er datterselskap av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA i Bergen. Konsernet hadde i 2017 en omsetning på 18,6 milliarder og har mer enn 4000 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Seafood Group ASA er ett av verdens ledende sjømatkonsern med hovedkontor i Bergen. 

HR-medarbeider

Lerøy Midt AS søker deg som er faglig dyktig og trygg i HR-faget. Du er en god relasjonsbygger og har evne og kunnskap til å fungere som kvalitetssikrer av HR og personalfaglige arbeid. Hos oss vil du få svært varierte, krevende og utfordrende oppgaver og store muligheter for faglig utvikling.

 Stillingsinnhold:

 • Rådgivning, veiledning og lederstøtte innen HR- og personalarbeid
 • Kvalitetssikre interne prosesser og policyer i henhold til tariffavtaler og annet relevant lovverk
 • Veiledning og kvalitetssikring av prosesserer knyttet til GDPR
 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Koordinere og planlegge arrangement og sponsoraktiviteter
 • Stillingen kan tenkes kombinert med andre arbeidsoppgaver avhengig av kandidatens bakgrunn og kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen fagområdene HR/personal/ledelse/arbeidsrett
 • Erfaring fra en eller flere av ovennevnte fagområder
 • Er flink til å arbeide med og forstå mennesker på alle nivåer i en organisasjon
 • Leveringsdyktig og omgjengelig pådriver som liker å jobbe med stort og smått innen HR-området
 • Erfaring med bruk av relevant lovverk i forvaltning av personalfaglige problemstillinger
 • Må beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig

V tilbyr:

 • Interessant jobb i et godt kollegialt miljø hvor det er stort fokus på engasjement og resultatoppnåelse
 • Gode personlige utviklingsmuligheter i et ledende sjømatkonsern
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av personalsjef Wenke Jobotn, mobil 481 00 477.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Kun søknader som registreres elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert.

 

Søknadsfrist: 16. september 2018

 

 
 
 
 

om stillingen

Skjermbilde 2018-05-31 kl. 15.34.21.png

Arbeidsgiver: Lerøy Midt AS
Bedriftens hjemmeside: www.leroy.no
Arbeidssted: Hitra
Varighet: Fast
Sektor: Privat
Stillingstype: HR
 

Spørsmål om stillingen rettes til:
Personalsjef Wenke Jobotn,
mobil 481 00 477

SØKNADSFRIST: 16. september 2018