Lerøy heading hfjobb.jpg
 

Lerøy Midt AS er et helintegrert selskap med 55 matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, stamfiskproduksjon, slakteri og foredling i Midt-Norge. Selskapet har kontor både i Kristiansund og på Hitra. Lerøy Midt AS er datterselskap av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA i Bergen. Konsernet hadde i 2017 en omsetning på 18,6 milliarder og har mer enn 4000 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Seafood Group ASA er ett av verdens ledende sjømatkonsern med hovedkontor i Bergen.  

hms-koordinator

Vi ser etter deg som har erfaring fra HMS-arbeid. Du har interesse for faget og ønsker å være en sterk bidragsyter til vår sikkerhetskultur. Videre er du en strukturert person med gode samarbeidsevner og integritet til å fylle denne rollen.

Viktige ansvarsområder for stillingen vil i hovedsak være:  

 • Vedlikeholde og utvikle HMS-systemene

 • Være en aktiv bidragsyter i organisasjonen

 • Organisere og gjennomføre intern opplæring innen HMS

 • Bistå ved risikovurderinger

 • Rapportere og følge opp uønskede hendelser og avvik, samt lede gransking av hendelser

 • Følge opp og koordinere vernetjenesten

 • Tilse at bedriften til en hver tid har gode rutiner for god og sikker drift

 • Bistå ved revisjoner fra offentlige tilsyn

 • Følge opp AMU og bedriftshelsetjenesten  

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Utdanning på Master- eller bachelornivå innen HMS eller tilsvarende dokumentert kompetanse 

 • Erfaring innenfor HMS-faget 

 • Evne til å arbeide selvstendig

 • Engasjert

 • Beslutningsdyktig og evne til å se løsninger

 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig

En del reisevirksomhet må påregnes. Kontorsted vil være på Hitra.

Kun søknader som registreres elektronisk via karriereportalen blir vurdert. 

SØKNADSFRIST: 27. februar 2019

 

 
 
 
 

om stillingen

Skjermbilde 2018-05-31 kl. 15.34.21.png

Arbeidsgiver: Lerøy Midt AS
Bedriftens hjemmeside: www.leroy.no
Arbeidssted: Hitra
Varighet: Fast
Sektor: Privat
 

Spørsmål om stillingen rettes til:
Wenke Jobotn, Personalsjef
wenke.jobotn@leroymidt.no
Tlf. 481 00 477.  

SØKNADSFRIST: 27. februar 2019