Driftsbiolog rensefisk

 
 
 

Lerøy Midt AS er et helintegrert selskap med 55 matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, stamfiskproduksjon, slakteri og foredling i Midt-Norge. Selskapet har kontor både i Kristiansund og på Hitra. Lerøy Midt AS er datterselskap av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA i Bergen.

DRIFTSBIOLOG RENSEFISK

Formålet med stillingen er at oppgaver som ligger under rensefisk ivaretas. Driftsbiologen skal være en støttespiller til produksjonssjefer, fagleder fiskehelse, driftsledere og driftsteknikere og bidra til helhetstankegang rundt forbedringer og kvalitetsheving på alle områder innenfor rensefisk.  

Hovedoppgaver:

 • Ukentlig rapportering til rensefiskesjef  
 • Prøvetaking av rensefisk/lusetelling  
 • Oppfølging av den biologiske driften på anleggene i forhold til rensefisk  
 • Oppfølging av prosjekter og forsøk som går på lokalitetene i forhold til rensefisk  
 • Være en aktiv pådriver til å optimalisere fôring og tilvekst av rensefisk  
 • Videreutvikle standarder og prosedyrer i samarbeid med kvalitetsavdelingen  
 • Mottok og kvalitetskontroll av rensefisk ute på anleggene  
 • Formidle ny kunnskap i organisasjonen og formidle «best praksis» mellom anleggene  

Vi søker etter en person med følgene kvalifikasjoner:  

 • Biologisk utdanning eller fagbrev/høyere utdanning innen akvakultur Erfaring fra havbruksnæringen eller annen relevant erfaring
 • Gode lederegenskaper  
 • Strukturert, strategisk og målrettet  
 • Beslutningsdyktig og evne til å se løsninger  
 • Godt humør og stå-på-vilje  
 • Evne til å være med på å virkeliggjøre Lerøy Midts visjon – ”Ett lag i forkant”  
 • Beherske norsk som arbeidsspråk både muntlig og skriftlig  

Vi tilbyr:  

 • En interessant jobb i et godt kollegialt miljø  
 • Bedriften er en del av et ledende sjømatkonsern der personlige utviklingsmuligheter er gode  
 • Selskapet har konkurransedyktige lønnsbetingelser samt gode pensjons- og forsikringsordninger  

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av
rensefisksjef Erik Bårdseng, mobil +47 982 09 946  

Søknadsfrist: 22.10.2017