SKIPPER

 
 
 

GENERELT

Bremnesgruppen består av vel 15 bedrifter som driver virksomhet innenfor ­forretningsområdene havbrukstjenester, fiske­industri, eiendomsutvikling og ­investeringer. Vi har også en egen ressurspool som leverer bemanning og utstyr internt i gruppen og til ­eksterne kunder. Bremnesgruppen har hovedkontor på Hitra med avdelingskontor i Trondheim. Vi driver virksomhet med utgangs­punkt i egen base/lokalitet på Frøya, Hitra, Snillfjord og i Trondheim. Hele Norge er vårt marked. Vi har noe inter­nasjonal ­aktivitet. Alle våre selskaper driver med utstrakt FoU-virksomhet for å utvikle framtidens løsninger og produkter.

SKIPPER

 (min. D3)

  • Gode kommunikasjons­egenskaper
  • Kjennskap fra oppdrettsnæringen er en fordel
  • Ledererfaring, dyktig teambygger
  • ISM erfaring ikke nødvendig men ønskelig

 

Alle stillinger fordrer gyldig legeattest og oppdaterte sikkerhetskurs.

Spørsmål ang. stillingene rettes til teknisk sjef Roger Sæther på tlf. 915 93 480 / roger@lerow.no

Søknadsfrist 31. mars 2017

Søknad sendes til soknad@lerow.no

OBS! E-post merkes med hvilken stilling det søkes på i emnefeltet.