Kommunepsykolog

Hitra kommune søker kommunepsykolog til 100 % fast stilling!

Hitra kommune er tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å ansette psykolog i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi søker derfor etter klinisk psykolog til 100 % fast stilling.

Om Enhet for helse, familie og rehabilitering:
Stillingen legges til Enhet for helse, familie og rehabilitering, Avdeling friskliv og mestring, og til tjenesten Psykisk helse. Tjenesten psykisk helse består pr. dato av i alt fem årsverk. Avdelingen friskliv og mestring består ellers av fysioterapeut, ergoterapeut, hjelpemiddeltekniker, medisinsk treningsklinikk, frisklivstjeneste, diasykepleier. Det er under utredning å samle tjenester for barn og unge i en egen barne- og familietjeneste. Kommunepsykolog er tenkt inn som naturlig del av evt. ny enhet.

Til stillingen ligger prioriterte kommunale oppgaver som:
• Utredning, diagnostisering samt lavterskel behandling til enkeltpersoner, familier, pårørende og grupper – barn og ungdom særlig vektlagt
• Veiledning og fagstøtte til andre ansatte i helse- og oppvekst
• Psykososialt kriseteamarbeid
• Deltagelse i system- og planarbeid

Kommunene har tidlig innsats og forebyggende arbeid blant barn og unge som satsningsområde, så du vil inngå som en del av det tverrfaglige arbeidet for målgruppen. Naturlige samarbeidspartnere vil være lege, helsestasjon, skolehelsetjeneste, oppfølgingstjenesten og øvrige helse- og oppvekst tjenester. Øvrige ansatte i psykisk helsetjeneste har bred og lang erfaring på fagfeltet.

Krav til søkere til stillingen:
• Klinisk psykolog med norsk autorisasjon som psykolog. HPR-nummer bes oppgitt i søknaden.
• Forståelse for tidlig intervensjon, forebyggende og helsefremmende arbeid
• Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
• Gode samhandlingsferdigheter
• Erfaring fra kommunehelsetjenesten vil være en fordel
• Relevant klinisk erfaring vil bli vektlagt
• Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
• Førerkort klasse B er ønskelig

Vi søker personer som:
• Har engasjement og interesse for lavterskel psykologtjeneste i kommunene
• Er åpen, fleksibel og har evne til å jobbe både selvstendig og i team
• Har evne til å jobbe tverrfaglig og målrettet
• Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Er tydelig og har evne til å tenke helhetlig
• Liker utfordringer og er løsningsorientert

Hitra kommune kan tilby:
• Et stimulerende og tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt faglig fokus
• Mulighet til å være med å utforme rollen som psykolog i et tverrfaglig perspektiv
• Et faglig nettverk av kommunepsykologer i Trøndelag under utvikling sammen med spesialisthelsetjenesten
• Mulighet for kompetanseutvikling og utdanningsstipend mht. spesialisering/etterutdanning
• Lønn i henhold til tariffavtaler og lokale lønnspolitiske retningslinjer
• Gunstig pensjonsordning
• Full barnehagedekning
• Hjelp med å skaffe bolig

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
• Enhetsleder Hege Lie Rønningen på tlf. 72 46 52 81/ 90 23 98 77.
• Assisterende rådmann Harald M. Hatle på tlf. 72 44 17 07/ 95 02 28 69

Søknadsfrist:  15. mai 2019. Legg utdannelsesdokumentasjon, attester og tjenestebevis som et vedlegg til søknaden. Originale vitnemål/attester må fremlegges ved et evt. intervju.

Søknad sendes elektronisk.

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse i stilling.

Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig iht. Offentleglova § 25.

 

Om arbeidsgiveren

LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL
Hitra kommune - en attraktiv arbeidsgiver.

Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er på god vei mot 5000 innbyggere og er en kommune i vekst. Næringslivet preges av havbruk med oppdrett og foredling av laks, primærnæringer og turisme. Du finner også Europas største krabbefabrikk her. På Hitra har du store muligheter for et variert friluftsliv med jakt og fiske, dykking, kajakk og båtliv.

 

 
 
 
 

om stillingen

HitraKommune.png

Arbeidsgiver: Hitra kommune
Bedriftens hjemmeside: hitra.kommune.no
Arbeidssted: Hitra
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig

Spørsmål om stillingen rettes
For nærmere informasjon om stillingene kan
enhetsledere ved den enkelte enhet 
kontaktes.

 

SØKNADSFRIST: 15. mai 2019