Lerøy heading hfjobb.jpg
 

Lerøy Midt AS er et helintegrert selskap med 55 matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, stamfiskproduksjon, slakteri og foredling i Midt-Norge. Selskapet har kontor både i Kristiansund og på Hitra. Lerøy Midt AS er datterselskap av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA i Bergen. Konsernet hadde i 2017 en omsetning på 18,6 milliarder og har mer enn 4000 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Seafood Group ASA er ett av verdens ledende sjømatkonsern med hovedkontor i Bergen. 

IndustrirenholderE

Vi søker etter industrirenholdere til vårt nye prosessanlegg for laks på Jøsnøya på Hitra. Som industrirenholder vil du være en del av et team som skal sikre optimal daglig renhold ihht næringsmiddelhygieniske standarder.  

Stillingsinnhold:  

 • Stillingen inngår i et team av renholdere som vil ha ansvaret for renholdet i hhv slakteri og videreforedling  

 • Nedvask av maskiner, lokaler og utstyr tilknyttet produksjonen  

Vi søker etter en person med følgene kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra industrirenhold er ønskelig, men ingen krav  

 • Fagbrev fra renhold/teknisk er en fordel  

 • Teknisk innsikt, ønske og evne til å jobbe med fysisk tungt arbeide (demonteringer/monteringer inngår i arbeidet)  

 • Evne til å jobbe strukturert, målrettet og selvstendig  

 • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid

 • Stå-på-vilje  

 • Lagspiller – liker å jobbe i team  

 • Beherske norsk som arbeidsspråk både muntlig og skriftlig  

Vi tilbyr:  

 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling  

 • Bedriften er en del av et ledende sjømatkonsern der personlige utviklingsmuligheter er gode  

 • Selskapet har konkurransedyktige lønnsbetingelser samt gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Heltids- og deltidsstillinger   

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av renholdsleder Thomas Angell, mobil 415 62 511.

SØKNADSFRIST: 31. mai 2019

 

 
 
 
 

om stillingen

Skjermbilde 2018-05-31 kl. 15.34.21.png

Arbeidsgiver: Lerøy Midt AS
Bedriftens hjemmeside: www.leroy.no
Arbeidssted: Hitra
Varighet: Heltid/deltid
Sektor: Privat
 

Spørsmål om stillingen rettes til:
Renholdsleder Thomas Angell, mobil 415 62 511.  

SØKNADSFRIST: 31. mai 2019