elektrikere/skips­elektrikere

 
 
 

GENERELT

Bremnesgruppen består av vel 15 bedrifter som driver virksomhet innenfor ­forretningsområdene havbrukstjenester, fiske­industri, eiendomsutvikling og ­investeringer. Vi har også en egen ressurspool som leverer bemanning og utstyr internt i gruppen og til ­eksterne kunder. Bremnesgruppen har hovedkontor på Hitra med avdelingskontor i Trondheim. Vi driver virksomhet med utgangs­punkt i egen base/lokalitet på Frøya, Hitra, Snillfjord og i Trondheim. Hele Norge er vårt marked. Vi har noe inter­nasjonal ­aktivitet. Alle våre selskaper driver med utstrakt FoU-virksomhet for å utvikle framtidens løsninger og produkter.

elektrikere/skips­elektrikere

Personlige egenskaper:

  • Være faglig dyktig og holde seg oppdatert til alle tider
  • Kunne jobbe selvstendig og nøyaktig
  • Være ansvarsbevisst
  • Være sikkerhetsorientert og følge de kravene som stilles
  • Ha gode språk kunnskaper

 

Spørsmål ang. stillingen  rettes til Terje Grytvik på tlf. 928 98 589 /
terje.grytvik@dolmoyseafood.no

Søknadsfrist 31. mars 2017

Søknad sendes til terje.grytvik@dolmoyseafood.no

 

OBS! E-post merkes med hvilken stilling det søkes på i emnefeltet.