Fillan+sentrum.jpg
 

Hitra kommune har ledige faste stillinger som lærer på 1.- 10. trinn.

Skolesektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en større grunnskole med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum. Satsningsområder framover er grunnleggende ferdigheter kombinert med tidlig innsats og digitalisering.

Hitraskolene arbeider etter følgende mål:
1. Gjennom utforskning og lærelyst skal barn og unge utvikle grunnleggende ferdigheter.
2. Gjennom et inkluderende og helsefremmende læringsmiljø, skal barn og unge utvikle respekt for menneskeverdet og naturen

De ledige stillingene er ved p.t. Kvenvær oppvekstsenter (1.-4. trinn), Knarrlagsund oppvekstsenter (1.-7. trinn), Strand oppvekstsenter (1.-7. trinn) og Fillan skole (1.-10. trinn). Det gjøres oppmerksom på at behovene kan endres underveis i prosessen.

Stillingene innebærer:

 • Mulig kontaktlæreransvar fra 1.-10. trinn.

 • Undervisning på barne- eller ungdomstrinn.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning

 • Vi har særlig behov for 1.-7. lærere og begynneropplæring

 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

 • Spesialpedagogisk kompetanse

 • Faglærere i norsk, matematikk, naturfag og engelsk. Nye behov kan oppstå underveis i prosessen.

 • Ønskelig med erfaring fra undervisning i klasserom og undervisning av flerspråklige

 • God på norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Vi søker deg som:

 • Er en tydelig lærer og en god klasseleder.

 • Er fleksibel og har evne til å samarbeide tett med kolleger.

 • Er utviklingsorientert og endringsvillig.

 • Har godt humør og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Hitra kommune har et lokalt lønnstillegg for stillingskodene fra adjunkt til lektor med tilleggsutdanning fra kr. 8.000-13.000,- på topp av sentralgarantilønn.

 • Kompetansetillegg for relevant etter- og videreutdanning på kr. 5.000 for 15 studiepoeng til kr. 40.000 for 120 studiepoeng

 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk, samt lokale lønnspolitiske retningslinjer.

 • Kommunal tjenestepensjons- og forsikringsordning

 • Nyutdannede lærere får eget veiledningsopplegg som nyutdannet innenfor sitt fag.

 • Muligheter til videreutdanning i tråd med kompetanseløftet i grunnskolen.

 • Muligheter til utdanningsstipend for å kunne ta etter- og videreutdanning.

 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og dekker flytteutgifter i henhold til kommunalt reglement.

 • Gratis inngang til svømmehall

 • God barnehagedekning.

Menn oppfordres til å søke.

Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i stilling jfr. Opplæringslova § 10-9.

• Søkere med utdanning fra andre land må ha godkjenning av yrkeskvalifikasjoner av utenlandsk utdanning fra UDIR.
• For søkere som ikke har norsk som morsmål kreves det Bergenstest/C1 eller tilsvarende høgskoleutdanning i norsk.

For nærmere informasjon om stillingene kan enhetsledere ved den enkelte enhet kontaktes:

Kvenvær oppvekstsenter, skole:
Annette Lindroos, telefon 72 44 19 24/974 35 912, e-post annette.lindroos@hitra.kommune.no

Knarrlagsund oppvekstsenter, skole:
Kenneth Nordgård, telefon 72 44 18 30/455 07 223, e-post kenneth.nordgard@hitra.kommune.no

Fillan skole:
Hege A. Østmark, telefon 72 44 17 85/416 10 935, e-post hege.ostmark@hitra.kommune.no

Strand oppvekstsenter, skole:
Bjørg V. Jakobsen, telefon 72 44 18 40/476 05 630, e-post bjorg.jakobsen@hitra.kommune.no

Barman oppvekstsenter, skole:
Elin M. Sivertsen, telefon 72 44 19 15/917 45 282, e-post elin.myklebust.sivertsen@hitra.kommune.no

Søknadsfrist: 10. mars 2019

Søk elektronisk her

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester/tjenestebevis legges som vedlegg til søknaden.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort iht. Offentleglova § 25

 

Om arbeidsgiveren

LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL
Hitra kommune - en attraktiv arbeidsgiver.

Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er på god vei mot 5000 innbyggere og er en kommune i vekst. Næringslivet preges av havbruk med oppdrett og foredling av laks, primærnæringer og turisme. Du finner også Europas største krabbefabrikk her. På Hitra har du store muligheter for et variert friluftsliv med jakt og fiske, dykking, kajakk og båtliv.

 

 
 
 
 

om stillingen

HitraKommune.png

Arbeidsgiver: Hitra kommune
Bedriftens hjemmeside: hitra.kommune.no
Arbeidssted: Hitra
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig

Spørsmål om stillingen rettes
For nærmere informasjon om stillingene kan
enhetsledere ved den enkelte enhet 
kontaktes.

 

SØKNADSFRIST: 10. mars 2019