Fillan+bhg.jpg
 

Hitra kommune har ledige faste stillinger som pedagogisk leder

Hitra har 5 kommunale barnehager i ulike størrelser. 4 av disse er organisert som oppvekstsentre. Nåværende satsningsområder i sektoren er språk, digitale verktøy, helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats.

De ledige stillingene er p.t. ved Fillan barnehage, Strand, Barman, Kvenvær og Knarrlagsund oppvekstsenter

Stilling som pedagogisk leder innebærer blant annet:

 • Ansvar for å lede det pedagogiske arbeidet på avdelingenAnsvar for kontakt og samarbeid med foreldre/foresatte

 • Tverrfaglig samarbeid med eksterne partnere som for eksempel helsestasjon, PP-tjenesten og barnevernstjenesten

 • Oppfølging og tilrettelegging for enkeltbarn og for hele barnegruppen

 • Ansvaret for å dokumentere arbeidet til avdelingen og barnehagen

 • Delta i samarbeid, refleksjon og veiledning med personalet på avdelingen/ hele
  barnehagen

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor som barnehagelærer/førskolelærer eller annen 3-årig jevnstilt pedagogisk
  utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk

 • God på norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon

 • Personlig egnethet og skikkethet vil bli særlig vektlagt

 • Ønskelig med erfaring som pedagogisk leder eller barnehagelærer

Vi søker deg som:

 • Innehar gode lederegenskaper

 • Er raus og samarbeidsvillig

 • Vektlegger høy grad av medvirkning og har evne til å gjøre andre god

 • Liker utfordringer og ser løsninger

 • Ser helheten og den enkeltes behov

 • Er fleksibel og endringsvillig

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer i et trivelig arbeidsmiljø

 • Hitra kommune har et lokalt lønnstillegg på kr 31 000 for pedagogisk leder

 • Kompetansetillegg for relevant etter og videreutdanning på kr 5000 for 15 studiepoeng opp til 40 000 for 120 studiepoeng

 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk, samt lokale lønnspolitiske retningslinjer

 • Kommunal tjenestepensjons- og forsikringsordning

 • Muligheter til utdanningsstipend for å ta etter -og videreutdanning

 • God barnehagedekning

 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og dekker flytteutgifter i henhold til kommunalt reglement

 • Gratis inngang til basseng

Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i stilling jfr. Barnehageloven § 19.

• Søkere med utdanning fra andre land må ha godkjenning av yrkeskvalifikasjoner av
utenlandsk utdanning fra UDIR
• For søkere som ikke har norsk som morsmål kreves det Bergenstest/C1 eller tilsvarende
høgskoleutdanning i norsk

For nærmere informasjon om stillingene kan enhetsledere ved den enkelte enhet kontaktes:

Fillan barnehage:
Toril Fjeldvær, telefon 72 44 18 25/926 09 351, e-post toril.fjeldvar@hitra.kommune.no

Strand oppvekstsenter, barnehage:
Linda A. Postholm, telefon 72 44 18 46, e-post linda.postholm@hitra.kommune.no

Barman oppvekstsenter, barnehage:
Eva A. Braseth, telefon 72 44 19 16/957 92 379, e-post eva.braseth@hitra.kommune.no

Kvenvær oppvekstsenter, barnehage:
Annette Lindroos, telefon 72 44 19 24/974 35 912, e-post annette.lindroos@hitra.kommune.no

Knarrlagsund oppvekstsenter, barnehage:
Laila Bye, telefon 72 44 18 31/911 64 091, e-post laila.bye@hitra.kommune.no

Søknadsfrist: 10. mars 2019

Søk elektronisk her
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrift og attester/tjenestebevis legges som vedlegg til søknaden.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort iht. Offentleglova § 25

 

Om arbeidsgiveren

LEVE, SMAKE, HØSTE, OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL
Hitra kommune - en attraktiv arbeidsgiver.

Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er på god vei mot 5000 innbyggere og er en kommune i vekst. Næringslivet preges av havbruk med oppdrett og foredling av laks, primærnæringer og turisme. Du finner også Europas største krabbefabrikk her. På Hitra har du store muligheter for et variert friluftsliv med jakt og fiske, dykking, kajakk og båtliv.

 

 
 
 
 

om stillingen

HitraKommune.png

Arbeidsgiver: Hitra kommune
Bedriftens hjemmeside: hitra.kommune.no
Arbeidssted: Hitra
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig

Spørsmål om stillingen rettes
For nærmere informasjon om stillingene kan
enhetsledere ved den enkelte enhet 
kontaktes.

 

SØKNADSFRIST: 10. mars 2019