hitra kirkelige fellesråd

 
 
 

Hitra er ei øy som ligger utenfor Trondheimsfjorden, ca. 2 timers reise fra Trondheim enten man tar hurtigbåt eller bruker bil. Øya har ca. 4.550 inn­byggere, og kan tilby variert kystklima, båtliv, fiske og andre friluftsaktiviteter.  Foruten barne- og ungdomsskoler har vi videregående skole, samt barne­hager. Vi har også kultur- og musikkskole, idrettshall, bowling og svømmehall.  Staben omfatter syv ansatte, med tillegg av sokneprest. Vi har syv kirker og 12 kirkegårder. Kirkekontoret ligger på rådhuset i sentrum av Fillan.

 

Vi søker

kirkeverge

i 100% stilling

 

kirkevergens arbeidsoppgaver  

 • Daglig leder for fellesrådets totale virksomhet
 • Økonomisk og administrativt lederansvar, personalansvar.
 • Ansvar for drift av kirker og vedlikehold av kirkegårder/gravplasser
 • Saksbehandler og sekretær for
  fellesrådet og oppfølging av vedtakene

 

krav til søker 

 • Relevant høyskole/universitetsutdanning
  innenfor ledelse og økonomi
 • Eventuelt dokumentert praksis som
  kan kompensere for formell utdanning.
 • Relevant praksis og kompetanse innen
  økonomi og offentlig forvaltning er ønskelig.

 

personlige egenskaper: 

 • Kjennskap og interesse for kirkelig virksomhet
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet:
  Medlemskap i Den norske kirke og være lojal
  mot kirkens tro og lære.

Søker må kunne disponere egen bil.

Arbeidssted: Hitra kirkekontor, Rådhusveien 1, 7240 Hitra.

Spørsmål vedr. stillingen rettes til kirkeverge
Knut Freidar Reksen, tlf.: 72 44 17 25 eller på e-post til:
knre@hitra.kommune.no      

Lønn etter HTV. Pensjonsordning i KLP.

Stillingen er ledig for tiltredelse 01.08.17,
eller tidligere om mulig. 

Søknad med CV og kopier av vitnemål, attester og referanser sendes Hitra kirkelige fellesråd, Rådhusveien 1,
7240 Hitra, innen 14. mai 2017.