Titran_Sletringen_flyfoto.jpg
 

Frøya kommune søker 

Virksomhetsleder ved Nesset barnehage

Stillingen er ledig fra 01.08.2019

Nesset barnehage er en 4-avdelings kommunal barnehage. Barnehagen ligger nært skog, og har egen turplass med hytte og grillsted like ved barnehagen. Vi benytter også gjerne strendene/fjærene vi har i nærheten.

Vi har de siste to årene jobbet mye med pedagogisk dokumentasjon, og er pr tiden også inne i en utvikling av rullering av personal mellom avdelingene til barnas beste. Barna er i størst mulig grad fordelt på avdelinger ut fra alder, og vi har startet arbeidet med å tenke progresjon og ulikheter mellom de ulike avdelingene, slik at barnet på ny avdeling vil møte litt andre ting eller ting på nye måter enn på sin forrige. Dette håper vi vil skape interesse, utvikling og mestringsfølelser hos barna, slik at de aldri «går lei» av det som skjer i barnehagen. Dette arbeidet er det viktig at den nye lederen viderefører.

Arbeids- og ansvarsområder

 • Personal – og økonomiansvar

 • Overordnet ansvar for barnehagens pedagogiske og økonomiske/ administrative utvikling.

 • Videreføre og videreutvikle barnehagens arbeid med de sentrale utfordringene i rammeplan for barnehager.

 • Initiere nødvendige strategiprosesser og gjennom egnede strategiske tiltak sørge for at barnehagen er i stand til å møte framtidige utfordringer.

 • På en god måte representere, profilere og posisjonere barnehagen utad.

 • Motivere til god ledelse og positiv organisasjonskultur i hele organisasjonen.

 • Drive virksomheten effektivt, og i samsvar med god forvaltningsskikk.

 • Delta i lederfora i Frøya kommune

  

Du skal lede, samordne og videreutvikle den kommunale virksomheten innenfor disse områdene.

 

Kvalifikasjoner

 •  Utdannelse som barnehagelærer i bunnen og masterutdannelse eller styrerutdannelse i tillegg er en fordel. Annen realkompetanse og tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse vil bli vurdert og vektlagt.

 • Organisasjonsforståelse og innsikt i samspillet mellom barnehage og lokalsamfunn.

 • Motiverende lederstil preget av samarbeid, dialog og tillit.

 • Resultatorientert med god gjennomføringsevne.

 • Engasjert, entusiastisk, fleksibel og lojal.

 

Du er:

 • Tillitvekkende og samlende

 • God på kommunikasjon, relasjonsbygging og samarbeid

 • Har systematisk tilnærming til drift og utviklingsarbeid

 • Er helhetsorientert og rollebevisst

 • Jobber med en forankring i kommunens grunnverdier.

Vi kan tilby

 • Lønn etter avtale

 • God pensjons- og forsikringsordning

 • Lederavtale

 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

 • «Frøyapakken», med blant annet ettergivelse av studielån.

 • Veiledning fra den avtroppende virksomhetslederen etter behov og avtale.


For mer informasjon om stillingen ta kontakt med
Kommunalsjef Roger A Antonsen på telefon 916 70 409
eller på mail til roger.antonsen@froya.kommune.no eller

Virksomhetsleder Rita Tangen på telefon 474 01 486 eller på mail rita.tangen@froya.kommune.no

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknad sendes:
Alle søknader sendes via www.jobbnorge.no

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 


Søknadsfrist: 01.03.2019

 

Om arbeidsgiveren

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

 

 
 
 
 

om stillingen

Stor - Frøya kommune logo orginal.jpg

Arbeidsgiver: Frøya kommune
Bedriftens hjemmeside: froya.kommune.no
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig

Spørsmål om stillingen rettes:
Kommunalsjef Roger A Antonsen på telefon 916 70 409 eller på mail til roger.antonsen@froya.kommune.no eller

Virksomhetsleder Rita Tangen på telefon 474 01 486 eller på mail rita.tangen@froya.kommune.no

SØKNADSFRIST: 1. mars 2019