Titran_Sletringen_flyfoto.jpg
 

Frøya kommune ønsker å styrke sin økonomiavdeling, og søker derfor etter

ØKONOMIRÅDGIVER/CONTROLLER
I 100 % FAST STILLING (2.gangs utlysning)

Økonomiavdelingen har ansvar for økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, innkjøp, regnskapsføring, fakturering og innfordring av kommunale krav, lønn og personal

Økonomiavdelingen består av 6 dyktige og selvstendige medarbeidere.

 Vi søker etter en person som har kompetanse og interesse for på jobbe med å styrke, videreutvikle og effektivisere det interne kontrollsystemet.  Herunder utvikle gode rutiner, analyser rapporterings- og kontrollsystemer. 

Økonomirådgiveren/Controlleren skal primært jobbe mot økonomiavdelingen, men arbeidsfeltet vil følge organisasjonens behov.

Arbeids- og ansvarsområder

 • Økonomi, med fokus på virksomhetsstyring

 • Støtte til optimal ressursutnyttelse i kommunens tjenesteproduksjon, i samarbeid med den enkelte virksomhet og økonomisjef

 • Være en viktig samarbeidspartner for rådmannen og virksomhetslederne

 • Deltagelse i kommunens budsjettarbeid og årsavslutning

 • Rådgivning, analyse og oppfølging av virksomhetene i deres budsjett- og regnskapsarbeid

 • Støtte og back-up for økonomisjef

 • Startlån

 • Saksbehandling 

 

Kvalifikasjoner

 • Økonomisk utdanning på bachelor- eller masternivå

 • Praksis fra lignende arbeidsområder vil bli vektlagt

 • Aktuelle kandidater må ha god brukerkompetanse innenfor IKT systemer, god kjennskap og erfaring med Excel er ønskelig

 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og formidlingsevner

 • Tillitsskapende og selvstendig

 • Analytiske ferdigheter

 • Evne til helhetlig og kreativ tenkning, samt problemløsning

 • Evne til tverrfaglig samarbeid

 

Vi kan tilby

 • Lønn etter avtale

 • God pensjons- og forsikringsordning

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

 • «Frøyapakken»

 • Gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.


For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med økonomisjef Thomas Sandvik på telefon 412 15 328

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknad sendes:
Alle søknader sendes via www.jobbnorge.no

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 


Søknadsfrist: 10.02.19

 

Om arbeidsgiveren

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

 

 
 
 
 

om stillingen

Stor - Frøya kommune logo orginal.jpg

Arbeidsgiver: Frøya kommune
Bedriftens hjemmeside: froya.kommune.no
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig

Spørsmål om stillingen rettes:
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med økonomisjef Thomas Sandvik på telefon 412 15 328

SØKNADSFRIST: 10. februar 2019