Titran_Sletringen_flyfoto.jpg
 

rådgiver landbruk (jordbrukssjef) 

Ved Virksomhet for forvaltning er det ledig 100 % fast stilling som landbruksrådgiver (jordbrukssjef) for snarlig tiltredelse. Virksomheten har 12 ansatte med oppgaver innenfor plan, byggesak, deling, landbruk, naturforvaltning, viltforvaltning, miljø, kart og oppmåling. 


Arbeids- og ansvarsområder

 • Hovedoppgavene er knyttet til saksbehandling innenfor produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram, velferdsordninger i landbruket, interkommunal veterinærtjeneste, investeringssøknader i Innovasjon Norge og andre tilskuddsordninger.

 • Rådgivning og veiledning til kommunens gårdbrukere.

 • Saksbehandling innen jordlov og konsesjonslov og annet relevant lovverk.

 • Saksbehandling av fradelingssøknader ihht plan og bygningsloven.

 • Utarbeidelse av landbruksplan og beiteplan.

 • Ajourhold av kommunens gårdskart (AR5)

 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen virksomhetens ansvarsområder.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskoleutdanning med kompetanse og interesse for landbruksforvaltning. I tillegg ønsker faggruppen å styrke kompetansen på klima.

 • God norsk framstillingsevne - skriftlig og muntlig.

 • Ønskelig med gode datakunnskaper innen fagfeltet.

 • Påkrevd med førerkort klasse B.

 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning eller tilsvarende faglig praksis kan kompensere for manglende utdanning.

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, ta ansvar og i tillegg ha gode samarbeidsevner.

 • Positiv og serviceinnstilt overfor kunder.

 • Kreativ, løsningsorientert og trives i en travel arbeidshverdag.

Vi kan tilby

 • Lønn etter avtale og lokale lønnspolitiske retningslinjer

 • God pensjons- og forsikringsordning

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

 • Heltidskultur i fokus

 • «Frøyapakken» for faste ansatte

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med virksomhetsleder Kitt Julie Hansen (413 34 472) eller landbrukssjef Hilde Hegnes (908 94 722).

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes via www.jobbnorge.no

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Søknadsfrist: 9. august 2019 


Om arbeidsgiveren

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no 

 

 
 
 
 

om stillingen

Stor - Frøya kommune logo orginal.jpg

Arbeidsgiver: Frøya kommune
Bedriftens hjemmeside: froya.kommune.no
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig

SØKNADSFRIST: 9. august 2019