HEading HF jobb.jpg
 

Frøygruppen består av flere selskap samlet under Gåsø Næringsutvikling AS. Vi har hovedkontor på Frøya, og opererer mange fartøy og sysselsetter ca. 425 årsverk. Primært er våre maritime tjenester rettet mot oppdrettsnæringen, hvor vi utfører alle typer service og transportoppdrag for oppdrettsnæringen. 

Våre tjenester leveres i nært samarbeid med våre kunder. Gjennom måten vi utfører våre oppgaver på, skal vi bli en naturlig og foretrukken samarbeidspartner for oppdrettsnæringen. Vi jobber aktivt for å være ledende innenfor vårt felt. Kompetente medarbeidere er vår viktigste ressurs.

På grunn av økt oppdragsmengde ønsker vi å styrke våre team med:

DRIFTSLEDER HURTIGÅENDE DYKKERBÅT

DRIFTSLEDER DYKKER/SERVICEBÅT

DRIFTSLEDER FORTØYNING

 

 
 
 
 

om stillingen

Frøy_liggende.png

Arbeidsgiver: Frøy Akvaservice AS
Bedriftens hjemmeside: www.froygruppen.no
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Fast
Sektor: Privat
Spørsmål om stillingen rettes til

Kent-Roger Wahlvåg
Mannskapssjef
Frøy Rederi, Frøy Akvaservice og Frøy Akvaressurs
Mobil: +47 97541078
E-post: kent@froygruppen.no

Erlend Maurstad
Mannskapssjef
Frøy Vest
Mobil + 47 40 54 66 56
E-post: erlend@froygruppen.no