Frøya Næringspark A/S har utleie av kontorlokaler, lagerlokaler, produk­sjonslokaler og utleie av liggeplass for båter, samt en driftsavtale mellom Frøya Næringspark A/S og Frøya Fryseri A/S. Frøya Fryseri A/S driver med innfrysing, fryselagring, kjølelagring og tørrlagring.

Frøya næringspark AS søker

daglig leder

Da vår nåværende leder ønsker å tre av etter oppnådd pensjonsalder67 år, søker vi etter en kompetent, handlekraftig og motivert person til å drive Frøya Næringspark A/S og Frøya Fryseri A/S videre. Ny leder vil, sammen med de øvrige ansatte i selskapet, styret og samarbeidende selskap være en sentral bidragsyter for å realisere selskapets mål.

Frøya Fryseri A/S er datterselskap av Frøya Nærings­park A/S og eies 100% av Frøya Nærings­park A/S. Frøya Næringspark A/S har to deltids­ansatte. Frøya Fryseri A/S har pr .dato5 ansatte, og har driftsavtale med Frøya Næringspark A/S.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre videre god drift av selskapet.
 • Utvikle og legge til rette for videre vekst.
 • Lede, motivere og samhandle med de ansatte.
 • Være en pådriver for å
 • gjennomføre vedtatte tiltak.
 • Utnytte de mulighetene som
 • finnes i nærområdet og Næringsparken.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning og erfaring
 • Ledererfaring
 • Nettverk inn mot næringslivet i øyregionen
 • Logistikk/ prosesserfaring
 • Ansettelsesvilkår og lønn etter nærmere avtale.

 

Søknadsfrist:
31. mai 2017 og tiltredelse snarest mulig. 

 

Søknad sendes til: nils.gunnar.larsen@froyanaeringspark.no 

Ved spørsmål til stillingen kontakt Nils Gunnar Larsen på 977 29 146.