Titran_Sletringen_flyfoto.jpg
 

ER DU GLAD I Å JOBBE MED BARN OG UNGDOM? Frøya kommune søker

Pedagogisk leder i 100%
ved Nordskag oppvekstsenter

Litt om Nordskag oppvekstsenter:

På Nordskag oppvekstsenter skal alle være trygge på seg selv, og de skal være trygge på alle rundt seg. Barna skal kjenne at de hører til, de skal alltid ha noen å være sammen med, stole på og snakke med. Det er viktig at alle skal kjenne sin bakgrunn, være stolt over hvem de er og hvor de kommer fra. 

Her på Nordskag legger vi vekt på grundig språkopplæring, blant annet gjennom sang, rim, regler og språkleikgrupper. Barnehagen har tre avdelinger, og det er tett og godt samarbeid mellom avdelingene og mellom barnehagen og skolen.

Med et nytt senter og mange kreative ansatte er dette en god plass å jobbe, håper den som kommer til oss er klare for å brette opp armene, komme med gode ideer og liker å tenke i nye baner. 

Arbeids- og ansvarsområder

 • Arbeide i tråd med barnehageloven, rammeplanen, årsplanen og barnehagens satsingsområder

 • Lede det pedagogiske arbeidet med barna, og være pådriver og rollemodell i personalet

 • Bidra til et godt og nært samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning

 • Gode norskkunnskaper - både muntlig og skriftlig

Vi kan tilby

 • Lønn etter tariff

 • God pensjons- og forsikringsordning

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

 • Heltidskultur i fokus

 • “Frøyapakken”

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med virksomhetsleder Lise Måsøval, på lise.masoval@froya.kommune.no, eller på tlf 92 62 46 29.

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Vennligst registrer søknaden elektronisk på jobbnorge innen fristen.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Søknadsfrist: 9. august.


Om arbeidsgiveren

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no 

 

 
 
 
 

om stillingen

Stor - Frøya kommune logo orginal.jpg

Arbeidsgiver: Frøya kommune
Bedriftens hjemmeside: froya.kommune.no
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig

SØKNADSFRIST: 9. august 2019