Titran_Sletringen_flyfoto.jpg
 

Virksomhet for Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste søker etter nye medarbeidere som er selvstendig, stabile og som liker å arbeide med mennesker med nedsatt funksjonsevne i forskjellige livssituasjoner. Vi jobber tett på tjenestemottakerne og møter mange faglige og interessante utfordringer i arbeidshverdag. 


MOATUNET BOFELLESSKAP - søker

Helsefagarbeider 

84 % fast stilling Helsefagarbeider turnus med aktiv natt, helgevakter hver 3.helg

Ledig fra 01.09.19


Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig godkjent Helsefagarbeidere.

 • Erfaringskompetanse med målgruppen.

 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper, samt gode dataferdigheter.

 • Gode kunnskaper om Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap 9.

 • Personlig egnethet i forhold til brukergruppe vil bli særskilt vurdert.

 Er du:

 • Positiv og engasjert

 • Strukturert og tydelig

 • Fokus på samarbeid og teamjobbing

 • Selvstendig og målbevisst

Da oppfordrer vi deg til å søke på stilling hos oss, en stilling som vil gi deg mange positive opplevelser og utfordringer i en spennende arbeidshverdag.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter tariff

 • Gode pensjons- og forsikringsordning

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

 • Heltidskultur i fokus

Ved tilsetting vil det bli krevd politiattest.

Tilsetting skjer på vilkår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Det vektlegges personlige kvalifikasjoner og intervju må påregnes


Spørsmål kan rettes til: 

Virksomhetsleder Berit Gulbrandsen, 91832496 eller berit.gulbrandsen@froya.kommune.no

Avdelingsleder v/Moatunet bofellesskap, Synnøve Sæther 46826355 eller synnove.saether@froya.kommune.no 

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes elektronisk via jobbnorge.no 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. SØKNADSFRIST: 18.08.19


Om arbeidsgiveren

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no 

 

 
 
 
 

om stillingen

Stor - Frøya kommune logo orginal.jpg

Arbeidsgiver: Frøya kommune
Bedriftens hjemmeside: froya.kommune.no
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig

SØKNADSFRIST: 18. august 2019