Titran_Sletringen_flyfoto.jpg
 

Arealplanlegger/saksbehandler 

Ved Virksomhet for forvaltning er det ledig 100 % fast stilling som planlegger/saksbehandler for snarlig tiltredelse. Virksomheten har 12 ansatte med oppgaver innenfor plan, byggesak, deling, landbruk, naturforvaltning, viltforvaltning, miljø, kart og oppmåling. 

Arbeids- og ansvarsområder

Den nye medarbeideren vil i hovedsak få arbeidsoppgaver knyttet til saksbehandling av kommunale og private reguleringsplaner og dispensasjoner. Andre oppgaver innenfor virksomheten kan også være aktuelle og oppgavene vil variere og gi vide utfordringer, både innen større og mindre bygge- og reguleringssaker.

Stillingen vil inngå i et planleggerteam på 3 personer, men innebærer stor grad av faglig selvstendighet innenfor eget arbeidsområde. Stillingen rapporterer direkte til virksomhetsleder.

Kommunen benytter kartprogrammet GISLINE. 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskoleutdanning med kompetanse og interesse for arealplanlegging og samfunnsutvikling

 • God norsk framstillingsevne - skriftlig og muntlig

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Ønskelig med gode datakunnskaper innen fagfeltet

 • Ønskelig med erfaring

 Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, ta ansvar og i tillegg ha gode samarbeidsevner.

 • Kundefokusert, kreativ og løsningsorientert.

 • Strukturert og trives i en travel arbeidshverdag.

Vi kan tilby

 • Lønn etter avtale og lokale lønnspolitiske retningslinjer

 • God pensjons- og forsikringsordning

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

 • Heltidskultur i fokus

 • «Frøyapakken» for faste ansatte


For mer informasjon om stillingen ta kontakt med virksomhetsleder Kitt Julie Hansen (413 34 472).

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknaden sendes via www.jobbnorge.no

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Søknadsfrist: 9. august 2019


Om arbeidsgiveren

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no 

 

 
 
 
 

om stillingen

Stor - Frøya kommune logo orginal.jpg

Arbeidsgiver: Frøya kommune
Bedriftens hjemmeside: froya.kommune.no
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig

SØKNADSFRIST: 9. august 2019