Titran_Sletringen_flyfoto.jpg
 

Hjemmetjenesten i Frøya kommune har ledig i 80% vikariat

SykepleieR 

Pleie og omsorg består av Frøya Sykehjem, Beinskardet Omsorgsbolig, Assistenttjeneste for hjemmeboende og Hjemmesykepleie på Fast-Frøya og i øyrekka. Ansatte innbefatter alt helsepersonell; assistenter, helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleier og kreftsykepleier/spesialsykepleiere, sammen med hjemmehjelper, aktivitører og Livsgledekoordinator jobber vi sammen med samarbeidspartnere for å gi alle brukere en best mulig hverdag.

Arbeids- og ansvarsområder

Stillingen er turnusbasert, og innebærer jobb hver 3. helg. Hjemmesykepleien har ansvaret for helsetjenester til rundt 240 mennesker bosatt rundt om på Frøya. Oppgavene til sykepleierne innebærer oppfølging av medikamenter, behandling av elektroniske meldinger, i tillegg til ordinære sykepleierettede oppgaver. Vikariatet har tiltredelse snarest, og utløper 31.08.19. 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie

 • Kunnskap og erfaring fra kommunale helse og omsorgstjenester er positivt

 • Gode datakunnskaper og erfaring i bruk av elektronisk pasientjournal

Egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, og skaper gode relasjoner med kollegaer og medarbeidere

 • Positiv bidragsyter for å utvikle virksomheten

 • Setter pasienten i fokus og har hverdagsmestringsperspektiv

 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

 • Ser fordelene med å arbeide i team for å nå felles mål

 • Er i stand til å arbeide selvstendig.

 • Bygger ditt arbeid på verdier som Å åpenhet, R respekt, E engasjement og T troverdighet

 • Personlig egnethet vektlegges

Øvrig informasjon

 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det vil bli krevd politiattest for alle som skal yte tjenester etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Politiattesten må foreligge før du kan tiltre i stillingen.

Vi kan tilby

 • Lønn etter tariff

 • God pensjons- og forsikringsordning

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

 • Heltidskultur i fokus

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med avdelingsleder i hjemmetjenesten, Sandra Holm mobil: 977 57 947


Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknad sendes:
Alle søknader sendes via www.jobbnorge.no

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Søknadsfrist: 20. september 2018

 

Om arbeidsgiveren

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

 

 
 
 
 

om stillingen

Stor - Frøya kommune logo orginal.jpg

Arbeidsgiver: Frøya kommune
Bedriftens hjemmeside: froya.kommune.no
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Vikariat
Sektor: Offentlig

Spørsmål om stillingen rettes:
Avdelingsleder i hjemmetjenesten,
Sandra Holm mobil: 977 57 947

 

SØKNADSFRIST: 20. september 2018