Titran_Sletringen_flyfoto.jpg
 

Frøya kommune søker 

kommunepsykolog

I 100 % FAST STILLING

Lyst på en spennende jobb i Frøya kommune som kommunepsykolog? Ønsker du å bli med på vårt folkehelsearbeid og videreutvikle vårt lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid? 

Vi har ledig 100 % fast stilling som psykolog. Psykologen vil bli en sentral person i kommunes folkehelsearbeid og en del av kommunens lavterskeltilbud innen psykisk helse. Stillingen er organisatorisk plassert i virksomheten Familie og helse.

Frøya er en kommune som satser stort på folkehelse. Vi ønsker nå å ansette og implementere psykolog i kommunal helsetjeneste. Kommunene har, i henhold til kommunehelsetjenesteloven, ansvar og plikt til å fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. Vi ønsker særlig oppmerksomhet rettet mot personer eller grupper som lever med risiko for å utvikle psykiske lidelser. Vi ønsker å benytte din kompetansen som psykolog inn i det kommunale tjenesteapparatet når vi skal planlegge og i tillegg gjennomføre folkehelsearbeid på kommunalt nivå. 

Frøya kommune gjennomfører nå et stort folkehelseprosjekt rettet mot barn og unge som har fått navnet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn», eller ØYA på folkemunne. Dette prosjektet er fundamentert i tverrsektoriell samhandling og har som hovedmål å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. For mer info om denne satsningen https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/programmet/foredrag-og-nyheter---til-og-med-varen-2018/

I tillegg ønsker vi at du skal jobbe lavterskel. Kommunen ser utfordringen med at du som psykolog ansatt i kommunen kan oppleve det som motsetningsfylt og både skulle jobbe folkehelserettet samtidig som du skal jobbe lavterskel, men vi tenker at det kan være mulig og ønsker å forene de to perspektivene. Hvordan dette skal fordeles tenker vi må bestemmes av forhold som er særtrekk i vår kommune, innbyggernes sykdomspanorama, kompetansen om psykisk helse ellers i kommunen og politiske prioriteringer. Vi ønsker at dine arbeidsoppgaver skal være primærforebyggende arbeid / folkehelsearbeid med fokus på psykisk helse.

Vi ønsker at du som psykolog skal være med å utvikle psykologers rolle i tjenesteapparatet i kommunen når du blir rekruttert til stillingen. Vi ønsker at din rolle som psykolog i kommunen i større eller mindre grad skal bli formet av de behov som fins i vår kommune. Frøya kommune har ikke tidligere hatt psykolog og det er en nyopprettet stilling. Naturlig nok er ikke denne stillingen ferdig utformet, men vi ønsker i samarbeid med deg en utviklingsprosess med tanke på å forme psykologfunksjonen i kommunehelsetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent psykologutdannelse med norsk autorisasjon.

 • Interessert i å utvikle/videreutvikle kommunale lavterskeltilbud.

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 • Har gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.

 • Er løsningsorientert, positiv og lojal.

 • Har evne til å jobbe selvstendig.

 • Er engasjert og har interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid.

 • Førerkort klasse B.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt gjennom intervju og referanseinnhenting. 

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale.

 • Legge til rette for spesialisering.

 • Legge til rette for faglig påfyll, veiledning og deltakelse i fagnettverk etc. 

 • Tett samarbeid med vår kommuneoverlege i kommunes folkehelsearbeid.

 • Være behjelpelig med bolig.

 • God pensjons- og forsikringsordning.

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.

 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift.

 • Heltidskultur i fokus.

 • Frøyapakken - les mer om Frøyapakken her


For mer informasjon om stillingen ta kontakt med
Renate Loktu Sandvik. Virksomhetsleder Familie og Helse,
Renate.loktu.sandvik@froya.kommune.no, tlf. 986 74 983.

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Søknad sendes:
Alle søknader sendes via www.jobbnorge.no

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 


Søknadsfrist: 24.02.19

 

Om arbeidsgiveren

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

 

 
 
 
 

om stillingen

Stor - Frøya kommune logo orginal.jpg

Arbeidsgiver: Frøya kommune
Bedriftens hjemmeside: froya.kommune.no
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig

Spørsmål om stillingen rettes:
Renate Loktu Sandvik. Virksomhetsleder Familie og Helse,
Renate.loktu.sandvik@froya.kommune.no, tlf. 986 74 983.

 

SØKNADSFRIST: 24. februar 2019