Titran_Sletringen_flyfoto.jpg
 

ER DU GLAD I Å JOBBE MED BARN OG UNGDOM? Frøya kommune søker

Allmennlærere, barnehagelærere og pedagogiske ledere

Frøya kommune har ledige stillinger i følgende skoler og barnehager:

Vi trenger:

  • Allmennlærere med basisfagkompetanse – norsk, matte, engelsk, spes.ped og kunst og håndverk. Har også ledig lærerstilling med spesialpedagogisk koordinatorfunksjon.

  • Barnehagelærere 

  • Pedagogiske ledere

Vi kan tilby for alle stillinger:

  • Lønn etter tariff

  • God pensjons- og forsikringsordning

  • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

  • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

  • Heltidskultur i fokus

  • “Frøyapakken” for alle faste stillinger med høyskoleutdanning.


For alle stillinger kreves det gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Frøya kommune har innført digitalt læringsbrett på alle skoletrinn.


Politiattest må foreligge før stillingen tiltres. 

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Søknad sendes via www.Jobbnorge.no

Søknadsfrist: 10. april 2019


Om arbeidsgiveren

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

 

 
 
 
 

om stillingen

Stor - Frøya kommune logo orginal.jpg

Arbeidsgiver: Frøya kommune
Bedriftens hjemmeside: froya.kommune.no
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig

SØKNADSFRIST: 10. april 2019