Titran_Sletringen_flyfoto.jpg
 

Virksomhet for Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste søker

vernepleier/sykepleier og ferievikarer


Tjenesten for funksjonshemmede og tjenesten til mennesker med langvarig og alvorlig rus- og /eller psykisk lidelse søker etter personer som er selvstendig, stabile og som liker å arbeide med mennesker. Vi jobber tett på beboerne og møter mange faglige og interessante utfordringer i arbeidshverdagen. Vi byr på et godt arbeidsmiljø, med mye humor og stor fleksibilitet i oppgavene i tråd med beboernes behov.

Arbeidstidsordning; alle tjenestestedene har turnus med dag-/ kvelds vakter på hverdager og langvakter på helg. Tjenestetilbudet er organisert både med aktiv nattvakter og passiv nattvakter.

Ledige stillinger i virksomheten;
Fast 100% stilling vernepleier/ sykepleier i turnus,
p.t arbeidshelg hver 4.helg langvakter.

Stillingene innehar arbeid på Øvergården bofellesskap. Ledig fra d.d.


Fast 100% stilling vernepleier/ sykepleier i turnus, p.t arbeidshelg hver 3.helg.

Stillingen innehar arbeid på to tjenestested, Øvergården bofelleskap og Sistranda avlastningsbolig for barn/unge. Ledig fra 15 mai 2019.

Vi søker også etter ferievikarer for perioden 24.06.19 - 18.08.19 ved:

 • Øvergården bofellesskap

 • Moa bofellesskap

 • Heia bofellesskap

 • Sistranda avlastningsbolig for barn/unge

 • Oppfølgingstjenesten

Bofellesskapene; yter tjenester som praktisk bistand og opplæring til voksne med særskilte behov. Miljøarbeidet består av blant annet å gi et helhetlig og individuelt tilpasset omsorgstilbud i/utenfor bolig der mestring, aktivisering og selvstendighet i egen hverdag er sentralt. 

Sistranda avlastningsbolig for barn/unge; et tilbud til familier med barn/ungdom (0-18 år) med særskilt behov. Arbeidet består av å gi et helhetlig og individuelt tilpasset omsorgstilbud der habilitering, stimulering og aktivisering er sentralt i hverdagen til barna.

Oppfølgingstjeneste; yter tjenester til voksne med sammensatt og langvarig behov innen rus og/eller psykisk lidelse. Miljøarbeidet består av et helhetlig og individuelt tilpasset omsorgstilbud. Det arbeides etter en miljøterapeutisk tilnærming der brukerne har behov for praktisk bistand/ opplæring og forskjellig oppfølging i sin hverdagen.

Kvalifikasjoner til stillingene:

 • Relevant høgskoleutdanning

 • Relevant fagutdanning

 • Er student eller elev innen helsefag 

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 • Behersker meget godt norsk skriftlig og muntlig

Vi søker deg som: 

 • Har gode samarbeidsevner og er fleksibel

 • Setter bruker i fokus 

 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

 • Ser fordelene med å arbeide i team for å nå felles mål

 • Er i stand til å arbeide selvstendig.

 • Har erfaring fra miljøarbeid

 • Bygger ditt arbeid på verdier som 

Å åpenhet, R respekt, E engasjement og T troverdighet


Øvrig informasjon:

 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det vil bli krevd politiattest for alle som skal yte tjenester etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester. 

 • Politiattesten må foreligge før du kan tiltre i stillingen.

Vi kan tilby: 

 • Lønn etter tariff

 • God pensjons- og forsikringsordning

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.

 • «Frøyapakken» til høyskoleutdannet søker på faste stillinger

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til: 

Miriam Sandvik, avdelingsleder Øvergården bofellesskapmiriam.sandvik@froya.kommune.no tlf 907 07 149. 

Synnøve Sæther, avdelingsleder Moa bofellesskap, Synnove.saether@froya.kommune.no tlf 468 26 355.

Stine- Mathea Lillerødvann, avdelingsleder Heia bofellesskap og Sistranda avlastningsbolig, stine.mathea.lillerodvann@froya.kommune.no tlf 900 25 191.

Frank Andre Laumann, avdelingsleder Oppfølgingstjenesten, frankAndre.laumann@froya.kommune.no tlf 909 26 874.

Søknaden sendes via jobbnorge.no 

Vi ønsker deg velkommen som medarbeider i virksomheten☺

Søknadsfrist: 10. april 2019


Om arbeidsgiveren

Øyriket mot storhavet

Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små. Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling. 

Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

 

 
 
 
 

om stillingen

Stor - Frøya kommune logo orginal.jpg

Arbeidsgiver: Frøya kommune
Bedriftens hjemmeside: froya.kommune.no
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Fast
Sektor: Offentlig

SØKNADSFRIST: 10. april 2019