HEading HF jobb.jpg
 

Frøygruppen består av flere selskap samlet under Gåsø Næringsutvikling AS. Vi har hovedkontor på Frøya, og opererer mange fartøy og sysselsetter ca. 425 årsverk. Primært er våre maritime tjenester rettet mot oppdrettsnæringen, hvor vi utfører alle typer service og transportoppdrag for oppdrettsnæringen. 

Våre tjenester leveres i nært samarbeid med våre kunder. Gjennom måten vi utfører våre oppgaver på, skal vi bli en naturlig og foretrukken samarbeidspartner for oppdrettsnæringen. Vi jobber aktivt for å være ledende innenfor vårt felt. Kompetente medarbeidere er vår viktigste ressurs.

Vi søker:

DRIFTSLEDERE FORTØYNING/ SERVICEKATAMARAN

Til våre fortøyning/servicekatamaraner søker vi etter driftsledere.

Hovedarbeidsområde:

 • Lede båt med tilhørende utstyr og mannskap på en trygg og effektiv måte.
 • Planlegge og optimalisere produksjonsperioden
 • Rapportering og dokumentasjon av produksjon og utførte oppgaver internt og mot våre kunder.
 • Lede forebyggende vedlikehold og oppfølging av båt og utstyr.

Vi søker deg som:

 • Har erfaring fra oppdrettsnæringen eller innenfor serviceoppdrag til denne
 • Innehar ferdigheter i navigering og sjømannskap
 • Har god teknisk innsikt og løsningsorientert
 • Er ansvarsfull og HMS-bevisst
 • Har grunnleggende sikkerhetskurs IMO 50 og ROC
 • Har positive kommunikasjonsegenskaper og holdninger.

Erfaring fra fortøyning av havbruksinstallasjoner vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Turnusordning 1:1.
 • Spennende og variert hverdag på sjøen
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordninger

Søknadsfrist: 
Fortløpende evaluering og innkalling til intervju

Send søknaden til:
Frøy Akvaservice AS, 7260 Sistranda, 
eller jobb@froygruppen.no merket i emnefeltet med «Driftsleder servicebåt»

 

 
 
 
 

om stillingen

Frøy_liggende.png

Arbeidsgiver: Frøy Akvaservice AS
Bedriftens hjemmeside: www.froygruppen.no
Arbeidssted: Frøya
Varighet: Fast
Sektor: Privat
Spørsmål om stillingen rettes til

Andreas Krogstad
Epost: andreas@froyakvaservice.no
telefon: 92280409

Kent-Roger Wahlvåg
Epost: kent@froygruppen.no 
telefon: 97541078

 SØKNADSFRIST: Snarest