Hjorteoppdrett.jpg
 
 

dalrpo søker

JOBBVEILEDER FOR GÅRDSMAT

Vi søker en jobbveileder i 100 % fast stilling på vår gårdsmatavdeling.

 

DalPro AS er en vekstbedrift med 4 produksjonsavdelinger på Hitra og Frøya. Bedriftens formål er å skape samfunnsnyttige arbeidsplasser som kan bidra til personlig utvikling og økt livskvalitet for den enkelte deltaker.  Gårdsmatavdelingen har eget slakteri med videreforedling av hjort og villsau. Avdelingen har oppnådd en rekke utmerkelser for sine produkter. På avdelingen jobber flere på arbeidsmarkedstiltak, og jobbveileder skal bistå disse gjennom veiledning og arbeidstrening.

 

Ansvars- og arbeidsområde:

  • Drive og videreutvikle bedriftens gårdsmatavdeling
  • Veilede, trene opp og videreutvikle mennesker på tiltak i avdelingen
  • Knytte og videreutvikle gode relasjoner til våre samarbeidspartnere/kunder
  • Bidra i rapportering, planlegging, salg og markedsføring

 

Krav/ønsker:

  • Fagbrev i kokkefaget og/eller tilsvarende kompetanse og praksis
  • Fortrolig med bruk av IKT

 

Vi søker etter en allsidig og fleksibel jobbveileder med positivt livssyn som ønsker å være med å utvikle gårdsmatavdelingen videre.  Du må ha tålmodighet i arbeid med mennesker, og evne til å motivere til fremgang. Arbeidsoppgavene vil være å veilede, tilrettelegge og følge opp deltakere i vår produksjonsavdeling og stå for den daglige drift og produksjon av våre matprodukter.


Lønn etter avtale og gunstig pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger ellers fås hos daglig leder Edvard Ulvan,
tlf. 481 14 654 og avdelingsleder Sverre Johansen 958 06 326. Du finner nærmere opplysninger om stillingen på www.dalpro.no. Søknad med CV, attester, vitnemål og referanser sendes post@dalpro.no eller pr brev til DalPro AS, 7250 Melandsjø innen 28. februar.