Leder for miljøavdelingen i Midt-Norge

HVORFOR JOBBE I ÅKERBLÅ?
Fremtidens åker er blå og vår visjon er at Åkerblå skal være ledende, og den mest respekterte innen fiskehelse-, miljø- og tekniske tjenester til havbruksnæringen. Vi har siden 1991 spesialisert oss på rådgivning til havbruksnæringen og vår misjon er å gjøre kundene våre gode, samt gi dem de beste forutsetninger for å lykkes innen vår kjernevirksomhet. Vi skal bidra til at næringen når de overordnede nasjonale målene om å være blant de fremste i verden innenfor oppdrett. Fellesnevneren for alt vi gjør er basert på vår kompetanse - til det beste for kunder og havhelse.   


Ansatte beskriver kulturen i Åkerblå som, ung, dynamisk, energisk og profesjonell. De opplever at de har mange utviklingsmuligheter i organisasjonen, og jobber tett med kollegaer på tvers av lokasjoner.   

STILLINGEN
Vår nye Åkerblå’er har interesse av å lede kolleger med høy kompetanse innenfor miljøspørsmål i marint miljø. Stillingen innebærer overordnet ansvar for avdelingen, herunder daglig drift, personal-, økonomi-, og markedsansvar, samt det overordnede ansvaret for Åkerblås aktivitet innenfor fagområdet Miljø i region Midt. Vi søker en organisatorisk og strukturert leder med evne og interesse for å skape dialog og samspill mellom mennesker for å nå felles mål og være en bidragsyter i vår utvikling. Stillingen vil ha personalansvar for for 7stk. i avdelingen Miljø Midt.

Ansvarsområder for stillingen:  

 • Lede, utvikle og motivere medarbeiderne i miljøavdelingen Midt-Norge.

 • Drifts- og økonomiansvar for avdelingen.

 • Sikre optimal kostnadsstyring og ressursbruk.

 • Bidra til at avdelingens krav til lønnsomhet i prosjekter ivaretas.

 • Markedsansvar med resultatutvikling av avdelingen.

 • Bygge gode relasjoner til både eksisterende og nye kunder.

 • Sørge for god samhandling og økt synergi mellom de ulike fagområdene i Åkerblå.

 • Medlem av ledergruppa Miljø.


HVEM ØNSKER VI PÅ LAGET?

Leder Miljø Midt er en tydelig lederprofil som evner å motivere, utvikle og følge opp egne ansatte. Vedkommende er kommersielt orientert og utviser stor interesse for bransjen, kunder og mulighetene som finnes i markedet. Mennesker som lykkes i Åkerblå er folk med sterke meninger, som er gode lagspillere, har pågangsmot og stiller opp når det trengs å ta i et tak - uansett arbeidsoppgave.

Følgende kompetanse, erfaring og egenskaper er viktige:

 • Ledererfaring som inkluderer resultat- og personalansvar

 • Høyere utdannelse. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse

 • Bransjeforståelse

 • Generell teknisk forståelse og praktisk anlagt

 • Generelt høy IT-kompetanse og interesse for IT

 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

 • Førerkort klasse B

 • Båtførerprøven er ønskelig

Arbeidsplassen vil være på Åkerblå sitt hovedkontor på Frøya. Det må påregnes en del reisevirksomhet i stillingen.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt Leder for miljøavdelingen Kenneth Kaald Jørgensen på tlf. 906 11 869.

Vi har valgt The Assessment Company AS til å bistå oss i rekrutteringsprosessen. Ved spørsmål kan du ta kontakt med våre rådgivere Lone Holm Blaasvær, tlf. 924 45 136/lone@theac.no eller Christian Weber,  tlf. 998 50 700/christian.weber@theac.no 

 

 
 
 
 

om stillingen

Skjermbilde 2019-10-04 kl. 14.41.26.png

Arbeidsgiver: Åkerblå AS
Bedriftens hjemmeside: www.akerbla.no
Arbeidssted: HFrøya
Varighet: Heltid
Sektor: Privat
 

For nærmere informasjon om stillingen:
Kontakt Leder for miljøavdelingen Kenneth Kaald Jørgensen på tlf. 906 11 869. 

SØKNADSFRIST: 16. oktober 2019